Extra årsmöte

I början av Juni fick alla medlemmar en inbjudan till ett extra årsmöte i brevlådan med nedan agenda. Vi ses på onsdag!

Plats: Stehagsskolans matsal
Tid: 22 juni 2016 klockan 19

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

  Premisser
  Styrelsen föreslår att debiteringen per månad fastställas till 350 kr. Dessa debiteras kvartalsvis i förskott, 1050 kronor per kvartal. Målet är att debiteringen ska ske kvartalsvis sista vardagen i december, mars, maj och september och gälla för kvartalet som följer.

  Debiteringen 2016
  Styrelsens förslag till debitering baseras på projektörens inkopplingar samt att ingen ska betala för tjänsten innan den enligt projekteringen kan förväntas vara inkopplad.För zon södra Stehag förväntas inkoppling under juli och första debiteringen blir för månad september med förfallodatum siste augusti. Siste september debiteras okt-nov-dec.

  För zon norra Stehag förväntas inkoppling i augusti och första debiteringen blir för okt-nov-dec med förfallodatum siste september.

  För zon nordöstra Stehag förväntas inkoppling i september och första debiteringen blir för månad november och december med förfallodatum siste oktober.

  Debiteringen 2017

  1050 kronor debiteras sista vardagen i december, mars, maj och september och gälla för kvartalet som följer. Avgiften för 2017 föreslås förbli 350 kronor i månaden.

 5. Val av revisorer och suppleanter
 6. Övriga frågor
 7. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt

Förtydligande om befintlig el och tele

Det har kommit en del frågor om ansvarsfördelning vid avgrävning av befintlig infrastruktur i tomtmark och vem som vet vad om var denna infrastruktur finns. Vi vill försöka förtydliga detta:

Inför grävstart på er gata och er fastighet har ni blivit kontaktade av Eltel för att boka ett projekteringsmöte. På detta möte kommer ni överens med entreprenören om var på er fastighet inkoppling skall ske och var i er tomt som fiberkanalerna ska grävas ner. Eltel använder sig av ledningskollen.se för att ta reda på vilken infrastruktur som redan ligger i marken och denna information har grävfirman Mini Entreprenad fått ta del av. Det är framför allt information om el och tele från de stora aktörerna som EON och Skanova som kan hämtas från ledningskollen.se men den informationen är baserad på att leverantörer av detta har anmält till ledningskollen.se att infrastruktur faktiskt är nedgrävd. Vi har fått information om att vatten och avlopp ska ligga djupare i marken så det bör inte påverka detta projekt. Har ni andra kablar i marken som ni eller tidigare fastighetsägare själva lagt dit så finns denna info sannolikt inte att tillgå på ledningskollen.se.

När det gäller ansvarsfördelning så gäller samma praxis här som inför andra grävprojekt. Det är på fastighetsägarens ansvar, förutom om entreprenören i förväg tagit del av information om var befintlig infrastruktur finns. Skulle det visa sig att entreprenören inte har någon information alls om befintliga kablar i er mark och ni själva är osäkra så rekommenderar vi att ni har en dialog om detta med både Eltel och grävfirman Mini Entreprenad. Så att ni tillsammans kan planera ett försiktigt arbete.

Ny hemsida!

Välkommen till vår nya hemsida. Det har varit ett skakigt dygn men nu är vi redo att fortsätta leverera all tänkbar information till er. Hoppas ni tycker om den.