Kallelse till extra stämma

Styrelsen kallar till ett extra årsmöte den 10 december i Stehagsskolans matsal. Mötet kommer endast att hantera beslut om debitering för medlemmar i nybildade Hassle GA:6 (Stehags Kyrkby, Sjöholmen och Ringsjöbaden) för 2018.

Kallelse till extrastämma 2017-12-10

Vänligen maila stehagsfiber@gmail.com om du har frågor om eller inför mötet.

Välkomna!
Stehags Fibers styrelse

Kallelse till extrastämma

Styrelsen kallar till ett extra årsmöte den 11 september på Stehags bibliotek. Mötet kommer endast att hantera två stadgeförändringar i en andra omröstning. Dessa stadgeförändringar görs för att möjliggöra utbyggnaden av fibernätet till Stehags Kyrkby, Ringsjöbaden och Sjöholmen.

Kallelse till extrastämma 2017-09-11

Vänligen maila stehagsfiber@gmail.com om du har frågor om eller inför mötet.

Välkomna!
Stehags Fibers styrelse

Kallelse till extra årsmöte

Styrelsen kallar till ett extra årsmöte den 10 augusti kl 14 på Stehags församlingshem. Mötet kommer att börja med en lantmäteriförättning gällande bildandet av gemensamhetsanläggning för fiberutbyggnaden till Stehags Kyrkby, Ringsjöbaden och Sjöholmen. Direkt efter lantmäteriförrättningen kommer Stehags Fibers extra årsmöte hållas.

Kallelse till extra årsmöte 2017-08-10

Vänligen maila stehagsfiber@gmail.com om du har frågor om eller inför mötet.

Väl mött!
Stehags Fibers styrelse