TV tjänster ingår inte i månadskostnaden för bredbandet utan tecknas separat via Ownit.