Förutom arbetet med att installera fiber till fastigheterna i Stehags by pågår det parallella projekt för att koppla upp närliggande områden, såsom i Stehags kyrkby, Sjöholmen och Ringsjöbaden.

Dessa projekt bär sin egen ekonomi och tidsplan och påverkar därför inte huvudprojektet. Däremot kommer utbyggnadens gemensamhetsanläggning att förvaltas av samfällighetsföreningen Stehags Fiber när installationen är klar.

Vill du följa hur arbetet går med utbyggnaden kan du göra det här:

Ta mig till utbyggnad Zon 5