Instruktioner vid serviceanmälan

Vid fel ringer kund in till Akeas kundtjänst 010-5163600 alternativt skickar ett mail till

service@akeab.se. Från mottaget samtal/mail gäller inställelsetid enligt de intervaller som är

angivna i prislistan. Skulle Akea inte ha möjlighet till någon av express-beställningarna

8,24,48 eller inte inställa sig inom beställd express-beställningstid debiteras inte kund för

inställelsetiden.

Vid upptäckande av garantiärende mot operatör eller ursprunglig entreprenör tar Akea kontakt

med respektive garantiåtagare för kundens räkning.

Akeab debiterar Stehags fiber som i sin tur debiterar kund.

Servicetekniker/Maskinist                                                                660 sek/h inkl moms

Servicetekniker/Maskinist(16-18)                                                  925 sek/h inkl moms

Servicetekniker/Maskinist(18-07)                                                   1125 sek/h inkl moms

Grävmaskin(maskinist tillkommer)                                                750 sek/h inkl moms

Administratör                                                                                     625 sek/h inkl moms

Tillägg för inställelse 3-5 dgr                                                            inget tillägg

Tillägg för inställelse 48h                                                                  1250 sek/ärende inkl moms

Tillägg för inställelse 24h                                                                  1875 sek/ärende inkl moms

Tillägg för inställelse 8h(beställning innan 10:00)                       2500 sek/ärende inkl moms

Exempel på tjänster:

·         Lagning och återställning av avgrävd fiber.

·         Hantering av ledningskollen samt väghållare

·         Felsökning i nätet samt återkoppling till rätt garanti/ansvarstagare.

·         Felsökning i huset efter tjänstefördelare.

·         Material debiteras enligt dagspriser x 12%.

·         Enklare grävning på tomtmark eller föreningens mark(ej asfalt) samt återställning

·         debiteras löpande enligt prislista.

·         Alla administrativa ärenden debiteras löpande.

·         Eventuella tillståndskostnader debiteras enligt kostnad från respektive tillståndsgivare,

·         såsom kommun eller myndighet.

·         Större grävjobb eller anläggningsarbete som ex. avgrävningar från 3:e part, utökning

·         eller efteranslutningar utförs mot offert.