Kallelse till årsmöte 2021

Välkomna till årsmöte för Stehags Fiber samfällighetsförening.

Med anledning av den pågående pandemin hålls årsmötet digitalt. Vänligen maila till stehagsfiber@gmail.com för att få en länk till mötet. Du behöver inte ha något speciellt program på din dator för att delta.

För medlemmar som inte har möjlighet att delta via videolänk kommer vi möjliggöra att delta på plats på Gruvbacken 1. Om du önskar närvara på plats måste du dock kontakta stehagsfiber@gmail.com och meddela oss om detta.