Utbetalning den 12:e

Vi är medvetna om att det dragit ut på tiden att återföra det felaktigt debiterade beloppet till de medlemmar som betalar via autogiro. 

Vår leverantör av ekonomisystemet har nu identifierat felet och det felaktigt dragna beloppet kommer att återföras till drabbade medlemmars konto imorgon, onsdagen den 12:e, vid ca kl 13:00.

Vi hoppas innerligen att felet inte vållat för mycket bekymmer för er och att detta inte händer igen.