Felet med TV-frysningar hittat

Vi har nu jobbat tätt tillsammans med OwnIT under ett antal veckor och kan äntligen meddela att felet är hittat.Problemet beror på ett fel i OwnITs switchar i vår fiberbod och som i sin tur distribuerar trafiken för vår TV lösning.

Som ett resultat av detta har vi flyttat över en handfull kunder under veckan till en ny utrustning, med mycket bra resultat.

På måndag förmiddag den 30/1 kommer OwnIT byta ut den defekta utrustningen och under kontrollerade former flytta samtliga TV kunder över till den nya. 

Efter att samtliga TV kunder är överflyttade och har en felfri TV lösning, så kommer vi börja diskutera frågan om kompensation.

Det har även varit en del strömavbrott i Eslöv den senaste tiden, vilket har fått konsekvenser för vår fiberanslutning i Stehag (som distribueras via Eslöv). Vi för även här en dialog med OwnIT om att få en UPS (batteri som tar över vid strömbortfall) på plats för att på så sätt bättre kunna hantera instabiliteten i elnätet. 

Teknikarbete

Under de senaste dagarna och under den gångna helgen har OwnIT febrilt arbetat vidare med våra TV via fiber-problem. 

Man har under helgen uppgraderat mjukvaran i switcharna som står i vår centrala teknikbod och därefter mätt resultatet. Dessa mätningar visade på viss förbättring men inte tillräckligt bra – som nog många av oss kan vittna om. 

Imorgon ska vi med hjälp av OwnIT testa en ny switch av ett annat märke som vi ansluter till några av våra medlemmar för att utesluta att vår befintliga hårdvara inte håller måttet. Detta test kommer ske under förmiddagen imorgon. 

Fortsatt felsökning

Vi beklagar att problemen med TV frysningarna fortfarande inte är lösta!

Som ett resultat av detta har vi i styrelsen nu daglig kontakt med OwnIT, där vi erhåller uppdateringar kring vilka förändringar de gör för att komma närmare en lösning av problemet.
Vi har samlat ihop alla felanmälningar i ett gemensamt ärende som vi i styrelsen driver mot OwnIT och ärendet är även eskalerat till högre instans med högre prioritet som följd.

Inatt 05:00 följer ytterligare ett kort avbrott (5min), där OwnIT gör förändringar i utrustningen som förser Stehag med TV signal.

12