Vi har nu jobbat tätt tillsammans med OwnIT under ett antal veckor och kan äntligen meddela att felet är hittat.Problemet beror på ett fel i OwnITs switchar i vår fiberbod och som i sin tur distribuerar trafiken för vår TV lösning.

Som ett resultat av detta har vi flyttat över en handfull kunder under veckan till en ny utrustning, med mycket bra resultat.

På måndag förmiddag den 30/1 kommer OwnIT byta ut den defekta utrustningen och under kontrollerade former flytta samtliga TV kunder över till den nya. 

Efter att samtliga TV kunder är överflyttade och har en felfri TV lösning, så kommer vi börja diskutera frågan om kompensation.

Det har även varit en del strömavbrott i Eslöv den senaste tiden, vilket har fått konsekvenser för vår fiberanslutning i Stehag (som distribueras via Eslöv). Vi för även här en dialog med OwnIT om att få en UPS (batteri som tar över vid strömbortfall) på plats för att på så sätt bättre kunna hantera instabiliteten i elnätet.