Stehags fiber
Med samfällighetsägd fiber garanterar vi bästa möjliga avtal med våra leverantörer.
Stehags fiber
Gemensamt ägande. Gemensamt ansvar. Ni bestämmer.
Stehags fiber
Snabbare och billigare internet via fiber än alla kommersiella alternativ.

Avgrävd fiber till Ringsjöbaden

Andra återställning av uppgrävd asfalt

Stickprovskontroll av grävdjup

Om

Styrelsen

Styrelsen består av Stehagsbor som har invalts vid föreningens årsmöte.

Namn

Roll

Adress

Frida Schrewelius Ordförande Gruvbacken 1
Peter Mårtensson Kassör Kärrstorpsvägen 6
Martin Bengtsson Ledamot Stehags by 2
Markus Syrén Ledamot Gränsbovägen 3
Pär Åsfält Ledamot Killebäcksvägen 10

Kontakta oss på: stehagsfiber@gmail.com

Vi finns även på facebook.

Våra leverantörer