Stehags fiber
Med samfällighetsägd fiber garanterar vi bästa möjliga avtal med våra leverantörer.
Stehags fiber
Gemensamt ägande. Gemensamt ansvar. Ni bestämmer.
Stehags fiber
Snabbare och billigare internet via fiber än alla kommersiella alternativ.

Kallelse till extra stämma

Kallelse till extrastämma

Kallelse till extra årsmöte

Om

Styrelsen

Styrelsen består av Stehagsbor som har invalts vid föreningens årsmöte.

Namn

Roll

Adress

Frida Schrewelius Ordförande Gruvbacken 1
Peter Mårtensson Kassör Kärrstorpsvägen 6
Tomas Nilsson Ledamot Kungskillevägen 12
Jesper Bagge Ledamot Hålebäcksvägen 1
Markus Syrén Ledamot Gränsbovägen 3
Pär Åsfält Ledamot Killebäcksvägen 10

Kontakta oss på: stehagsfiber@gmail.com

Vi finns även på facebook.

Våra leverantörer