Fiberförening

Stehags Fiberförening

1000/1000 Mbit/s Internet & telefoni

350 kr i mån

0 kr grävavgift

0 kr inkoppling

 Vi vill bygga ett billigare, bättre och snabbare internet med fiber i Stehag by

 

Vi betalar för en nyckelfärdig lösning utan dolda kostnader som t ex ingrävning, inkoppling eller faktureringsavgifter.
Som en samfällighetsförening upphandlar, betalar och äger vi i Stehag by den passiva infrastrukturen gemensamt.

 Vad är vår plan?

Fiber är snart lika självklart för din fastighet som el, vatten och avlopp.
Vi anser att Stehag är en by med framtid och för att bygga den framtiden har vi ambitionen
att bygga ett eget fibernät i Stehag med 1000/1000Mbit uppkoppling + IP-telefoni.

Bredband via Fiber innebär:

            • Sänkta månadskostnad för internet och telefoni.
            • Mycket snabb och störningsfri uppkoppling.
            • Höjning av fastighetsvärdet.
            • Ökat attraktionsvärde för bygden.
            • En framtidssäker kommunikationslöning.
            • Levande landsbygd för kommande generationer.

Vår modell ”Egenägd fiber”

Genom en samfällighetsförening, precis som Stehags vägförening, kommer vi att äga all passiv utrustning.
Det innebär att vi äger: All kanalisation i marken & alla glasfiberkablar som går i kanalerna

Detta är INTE en lösning där tredjepart (Telia/ ComHem/ m.fl.) äger infrastrukturen, och sedan hyr ut till leverantörer för höga summor.
Vi vill inte tjäna pengar. Istället är vår modell att det är vi i Stehag som tillsammans äger vårt fibernät genom samfälligheten.

 

Vilka är vi?

Vi är Stehagsbor som ser samfällighet som en möjlighet för oss alla att få bästa och billigaste bredband via fiber

Vi gör inte detta för egen vinning utan för att vi anser att vi i Stehag förtjänar
det bästa, och till ett riktigt bra pris

kontakta oss på stehagsfiber@gmail.com