Medlemskapet i en samfällighet följer med ägarskapet av fastigheten och är inget som är kopplat till dig personligen. Vid en flytt är det upp till köpare och säljare att dela kostnaden för innevarande kvartals medlemsavgift mellan sig, samt att informera styrelsen om ägarbytet så att vi kan fakturera rätt person. Styrelsen nås på stehagsfiber@gmail.com.

Tjänsterna som levereras av OwnIT är dock kopplade till dig som person, även om kostnaden för tjänst betalas av föreningen. Därför är det viktigt att du vid flytt kontaktar OwnIT och avslutar dina tjänster hos dem, samt att den nya ägaren själv registrerar sig hos dem. Om inte detta görs kan det innebära att föreningen debiteras dubbelt av OwnIT eller att vi måste lägga tid på att rensa bort de som inte längre bor kvar.

När du flyttar är det också viktigt att du informerar nästa ägare hur fibern ligger på tomten för att förhindra avgrävning.