På den här sidan samlar vi information i dokumentform för nedladdning. Många av dessa dokument har redan skickats, eller är på väg att skickas i fysisk form till våra medlemmar.

Dokument

Beskrivning

Upplagd den

Information inför anslutning av bredband. Det här dokumentet skickar Ownit ut till oss alla inför anslutningen av vårt bredband. Det innehåller bland annat information om tjänsten såsom aktivering, den aktiva utrustningen och TV-utbudet som vi kan teckna mot en tilläggsavgift. 2016-07-13
Broschyr från Canal Digital Den här broschyren från Canal Digital skickades med i välkomstinformationen från Ownit. 2016-07-14
Aktivering av bredband Det här dokumentet visar de olika stegen du behöver gå igenom för att aktivera ditt bredband. 2016-07-30
Stehag fibers WiFi-guide Den här guiden har komponerats av Henrik Schrewelius för nyfikna som vill ha ut mesta möjliga av sitt WiFi. 2016-09-02
Utbyggnad Zon5 2016-12-16 Det här är ett utskick om aktuell status för utbyggnaden i zon 5 2016-12-16
Utbyggnad Zon5 2017-03-09 Det här är ett utskick om aktuell status för utbyggnaden i zon 5 2017-03-21
Vilkor för Stehags fibers infrastruktur Vilkor för grävning i anslutning till Stehags fibers infrastruktur 2017-07-15
Grävrekommendationer för medlemmar Vid grävning på egna tomten för medlemmar i Stehags fiber 2017-07-15