Vid grävning på egna tomten för medlemmar i Stehags fiber
Syftet med detta dokument är att fungera som ett stöd för medlemmar inför grävning på den egna fastigheten. Fibern är mycket ömtålig och skadas lätt vid oförsiktig grävning. Förhoppningsvis kan dessa råd förebygga skador på fibern som kan medföra dyra reparationskostnader samt att fibern blir obrukbar.

Ansvar
Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig om fibern skadas, och som står för kostnaden för reparation. Om en entreprenör orsakar skadan är det fortfarande fastighetsägarens ansvar att
se till att reparationen blir betald, oavsett om den betalas av entreprenören eller fastighetsägaren själv. Säkerställ därför att du vet var fibern ligger och meddela alla eventuella
entreprenörer inför arbete eller nya ägare vid försäljning av fastigheten. Om du är osäker var fibern ligger finns ledningskarta på stehagsfiber.se. Den kan även fås via en förfrågan på
ledningskollen.se.

Försiktighetsmarginal
Även om grävningen inte ska göras exakt där fibern ligger är det viktigt att vara försiktig. Utmärkningen på ledningskartan är ritad med 0,5 meters noggrannhet. Eftersom stenar eller
annat under marken kan påverkas av grävning rekommenderar Stehags Fiber att all grävning inom en meter på vardera sida om där man tror fibern ligger görs med stor försiktighet och
alltid med handverktyg (spade, skyffel osv). Observera att detta även gäller på djupet. Det finns inget garanterat säkert avstånd vid grävning ovanför fiber.

Avgrävning och skador
Vid eventuell avgrävning av kabel ska Stehags fiber omgående kontaktas (stehagsfiber@gmail.com). Om man vid inspektion av skadan finner att fibern ligger enligt
ledningskartan med 0,5 meters noggrannhet har Stehags Fiber rätt att ta ut en administrativ avgift på 5000 kronor för koordinering av reparationsarbetet. Denna kostnad tas då ut utöver
kostnaden för reparationen.

Fel i ledningskartan
Om fastighetsägare upptäcker att fibern inte ligger där den ska enligt ledningskartan är det viktigt att Stehags Fiber blir informerad om detta snarast möjligt. Detta är för att förebygga
framtida skador på fibern. Informationen skickas till stehagsfiber@gmail.com.

 

Information till företag samt grävning utanför egen tomtgräns

Rekommendationerna ovan är vägledning för medlemmar som genomför grävning på egen tomt.  För grävning utanför egen tomt samt företag och entreprenörer som genomför grävning i anslutning till Stehags fibers infrastruktur gäller följande dokument: Vilkor för Stehags fibers infrastruktur