Information om nattarbete

Mini Entreprenad AB kommer under natten mellan den 30/6-1/7 mellan 22.00-06.00 att utföra grävarbete över vägar. Detta kommer att innebära buller och svårigheter att ta sig fram från Värlingevägen 10 fram till tunneln vid Smedjebacken. Under denna tid kommer det även att vara svårt att ta sig igenom tunneln på gångbanan.

Tack på förhand.

Om ni har några frågor som ni funderar på gällande ovanstående så är ni välkomna att ringa Mini Entreprenad AB:s arbetsledning.

Telefontid mellan 07.00 och 16.00 vardagar.

Kontakt Mini Entreprenad:
Ronnie Sedin
Mobil: 070-6831481

Ingrävning vecka 26

Grävning i vägar i zon 1 har nu pågått i ca 2 veckor. I nästa vecka påbörjar vi ingrävning till fastigheter som ligger längs vägarna Gruvbacken, Ringvägen och delar av Värlingevägen. Vi har även fått veta att grävning längs delar av Värlingevägen kommer att pågå nattetid eftersom trafiken är för tät dagtid. Vi hoppas att detta arbete ska gå fort och inte störa alltför mycket.

Vi kommer efterhand uppdatera vår karta med information om på vilka gator i byn vi just nu gräver på.

Extra årsmöte

I början av Juni fick alla medlemmar en inbjudan till ett extra årsmöte i brevlådan med nedan agenda. Vi ses på onsdag!

Plats: Stehagsskolans matsal
Tid: 22 juni 2016 klockan 19

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

  Premisser
  Styrelsen föreslår att debiteringen per månad fastställas till 350 kr. Dessa debiteras kvartalsvis i förskott, 1050 kronor per kvartal. Målet är att debiteringen ska ske kvartalsvis sista vardagen i december, mars, maj och september och gälla för kvartalet som följer.

  Debiteringen 2016
  Styrelsens förslag till debitering baseras på projektörens inkopplingar samt att ingen ska betala för tjänsten innan den enligt projekteringen kan förväntas vara inkopplad.För zon södra Stehag förväntas inkoppling under juli och första debiteringen blir för månad september med förfallodatum siste augusti. Siste september debiteras okt-nov-dec.

  För zon norra Stehag förväntas inkoppling i augusti och första debiteringen blir för okt-nov-dec med förfallodatum siste september.

  För zon nordöstra Stehag förväntas inkoppling i september och första debiteringen blir för månad november och december med förfallodatum siste oktober.

  Debiteringen 2017

  1050 kronor debiteras sista vardagen i december, mars, maj och september och gälla för kvartalet som följer. Avgiften för 2017 föreslås förbli 350 kronor i månaden.

 5. Val av revisorer och suppleanter
 6. Övriga frågor
 7. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
12