Möte med Lantmäteriet

Under denna vecka så kommer ni som skrivit på fullmakterna att få information hem i brevlådan från Lantmäteriet. Detta är ett naturligt steg mot bildandet av samfälligheten och inleds med ett första möte mellan fastighetsägare, kommunen m.fl.
Då ni genom fullmakterna gett Peter Mårtensson rätt att företräda er i bildandet av samfälligheten är detta inget möte ni behöver närvara på.
Vi kommer löpande uppdatera er med information kring utkomsten av mötet.
Vi hörs!