Eltel har nu fått karta och information angående de hushåll utanför byn som anmält sitt intresse för fiber.
I och med detta så stänger vi dörren till fler intresseanmälningar. Nu väntar vi på svar från Eltel för dessa ytterområden.