Fiber är snart lika självklart för din fastighet som el, vatten och avlopp.
Vi anser att Stehag är en by med framtid och därför har vi tillsammans byggt ett eget fibernät i Stehag med 1000/1000 Mbit uppkoppling + IP-telefoni.

Vi har skapat en nyckelfärdig lösning där vi som en samfällighetsförening i Stehag by har upphandlat den passiva infrastrukturen samt avtal med internetleverantör gemensamt .

Ett fiberanslutet hem innebär för oss:

  • En låg månadskostnad för internet och telefoni.
  • Mycket snabb och störningsfri uppkoppling.
  • Höjning av fastighetsvärdet.
  • Ökat attraktionsvärde för bygden.
  • En framtidssäker kommunikationslöning.
  • Levande landsbygd för kommande generationer.

Genom en samfällighetsförening – precis som Stehags vägförening – äger vi all passiv utrustning.
Det innebär att vi äger all kanalisation i marken och alla glasfiberkablar som går i kanalerna.

Detta är INTE en lösning där tredjepart (Telia/ ComHem/ m.fl.) äger infrastrukturen och sedan hyr ut till leverantörer för höga summor. Vi vill inte tjäna pengar. Istället är vår modell att det är vi i Stehag som tillsammans äger vårt fibernät genom samfälligheten.

Vi gör inte detta för egen vinning utan för att vi anser att vi i Stehag förtjänar det bästa och till ett riktigt bra pris!