På den här sidan har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått av våra medlemmar. Frågorna har kommit in vid de stormöten vi hållit, via mail, facebook och personliga kontakter. Kanske finner du svar på just din fråga här:

F: Kan man ändra antalet portar på tjänstefördelaren/routern så att färre eller fler portar används för TV respektive internet?
S: Javisst! Kontakta Ownits kundtjänst på tel. 08-525 07 300 så konfigurerar de om de 4 portarna precis så du vill ha det inom några minuter.

F: Varför eget fibernät?
S: Föreningens medlemmar kan gemensamt välja en tjänsteleverantör och få ett bättre förhandlingsläge. Nätet blir lätt att uppgradera för framtidens behov. Fastigheten mer attraktiv vid försäljning. Vi har sett fastighetsägare som får igen sin investering trefaldigat vid försäljning av en fiberansluten fastighet. Det blir möjligt att få hastigheter upp till 1000 Mbit/s både till och från användaren och anslutningen kan således utan problem användas för både telefon, tv och internet samtidigt. Livslängden på fiberkabeln är mer än 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut. Kabeln ligger i rör som grävs ner i mark. Ledningsmaterialet är glas och är därför mycket okänsligt för störningar. Inte ens åsknedslag påverkar då glas inte leder ström. Det är därför väldigt driftsäkert.

F: Kan jag använda telefoni via fiber?
S: Ja! Du kan välja att ha kvar ditt gamla telefonnummer (portering krävs) och alla gamla telefoner (tonvalstelefon) och befintliga teleledningar i bostaden kan användas som tidigare.

F: Blir det någon skillnad från min anslutning idag?
S: Ja! Du får högre hastighet på internetuppkopplingen både till och från fastigheten. Hastigheten är dessutom oberoende av avståndet och hur många som är uppkopplade. Du får snabb nedladdning av digital media m.m. Snabb, gratis surfing på t.ex. mobiltelefon och surfplatta hemma via Wi-Fi. Titta obehindrat på WebTV när det passar dig, t.ex. SVT Play, Netflix, HBO-Nordic, ViaPlay.

F: Varför bygga ett eget fibernätverk i Stehag? Kan vi inte gå med tex Telia?
S: Genom att vi äger vårt eget fibernät blir det betydligt billigare i längden och vi får också full frihet att välja tjänsteleverantörer efter eget tycke.

F: Varför skall jag ansluta mig när mitt befintliga ADSL fungerar så bra?
S: Det befintliga kopparnätet är dyrt att underhålla och kommer på sikt att avvecklas. Via fiberanslutningen kommer du få en betydligt snabbare internetanslutning samt möjlighet till telefon- och TV-tjänster. Tänk också på att fiberanslutning höjer värdet på fastigheten.

F: Men är inte mobilt bredband det som kommer att gälla i framtiden?
S: Nej. Mobilt bredband kommer aldrig att vara mer än ett komplement till fiber. Även om det ibland hävdas att du kan få en hastighet på uppemot 100 Mbit/s via 4G så delas denna kapacitet med alla andra som ansluter till samma mast. Dessutom är det sällsynt med fri surf via 4G.

F: Vad finns det för alternativ teknik till fiber idag?
S:
ADSL

  • Otillräcklig kapacitet i en snar framtid.
  • Beroende av kopparnät.
  • Känsligt för väderpåverkan.
  • Styrs av tillgång till kopparnät, kundunderlag och operatörers intresse att koppla upp stationer.

Mobilt bredband 3G och 4G

  • Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt.
  • Känsligt för väderpåverkan.
  • Delad kapacitet på antalet anslutningar ger lägre hastighet.
  • Kostsamt att bygga ut på landsbygden.

F: Kommer våra priser att hålla?
S: Flera vi har talat med har frågat om den låga månadsavgiften och om avsaknaden av en inkopplingsavgift. Andra fibererbjudanden ligger vanligen mellan 15–25 000 kr, plus en högre månadsavgift, och detta för en betydligt långsammare tjänst.

Den främsta anledningen till priset är att vi i samfälligheten själva kommer att äga vårt fibernät. Detta ger oss ett mycket fördelaktigt förhandlingsläge där vi fritt kan välja leverantör och genom gruppavtal pressa priser. Priserna för tjänsterna kommer dessutom att vara garanterade maxpriser i minst 10 år framåt. Våra siffror är inga glädjekalkyler.

F: Behöver man verkligen internet med 1000/1000 Mbit/s idag?
S: Kanske inte alla, men vi bygger inte vårt nät bara för idag. Vi vill att detta skall fungera en bra bit in i framtiden utan nyinvesteringar. Genom att välja 1000/1000 Mbit/s redan från början så kan vi garantera att vi inte behöver göra några omfattande uppgraderingar på många år. Själva glasfiberkablarna och kanalisationen i marken har en livslängd på minst 50 år och är redan idag kapabla att leverera åtskilliga gånger högre hastighet än vi erbjuder från start. Så den dag det behövs kommer vi att vara förberedda för mycket högre hastigheter. Det enda som behövs är uppgradering av den billiga aktiva utrustning ovan mark (switchar, routrar, med mera.)

F: Kommer man att kunna ansluta sig senare?
S: Vårt erbjudande gäller nu och vi hoppas att en majoritet av Stehag kommer att vilja gå med. Vi kommer inte att gräva in fiber till de som väljer att ställa sig utanför.
Teoretiskt finns möjligheten att ansluta sig senare, men eftersom det då inte går att få synergieffekter vid grävning och installation så blir det till en betydligt högre kostnad, som man då själv kommer att behöva stå för. Prislappen kan hamna i trakten av 30 – 60 000 kr, vilket man då får betala som en klumpsumma i förskott. Dessutom kan en senare anslutning komma att ta flera månader eller i värsta fall år innan den går att genomföra. Att lägga till nya fastigheter i en samfällighet sköts av statliga myndigheter och är ofta en mycket långsam process. Att vänta och gå med senare är alltså ett mycket dyrt och omständligt alternativ.

F: Hur lång tid kommer det att ta?
S: Om vi jämför med andra byars inkopplingstid från start till mål så brukar ett år klassas som mycket snabb hanteringstid. Men vi siktar såklart på att vara igång så snabbt som möjligt.

F: Vilka delar av fibernätet äger jag som fastighetsägare?
S: Alla i samfälligheten äger tillsammans hela fibernätet men du som fastighetsägare är ansvarig för den fiber som ligger på din tomt och inomhus samt fiberuttaget och mediaconverter (dvs du ansvarar för allt som är inne på din fastighet).

F: Finns det några anslutningskostnader (t.ex. mediaconverter)
S: Nej, inga anslutningsavgifter finns. Det kan kosta extra om installationen är speciell (t.ex. mer än 5 meter inne i fastigheten)

F: Kan vi använda telerören för att gå in fastigheten?
S: Telerör ligger sällan där de är utmärkta. Om du vet exakt position så ange detta på projekteringsmötet.

F: Jag har en mur i tomtgränsen, kan man gräva under den?
S: Om inte muren är för djupt nergrävd så borde det fungera att gräva under annars finns oftast möjligheten att borra igenom muren (under marknivå).

F: Måste man ha ett projekteringsbesök?
S: Vi är övertygade om att ett projekteringsbesök är väldigt bra att ha – både för dig som fastighetsägare och även för entreprenören som ska sköta installationen. Under detta besök kan du diskutera med entreprenören var det är bäst att sätta mediaconvertern inne i huset samt även var och hur grävningen ska genomföras på din tomt. Vi i Stehags fiberförening har lyckats förhandla priset med entreprenören och kan därför erbjuda projekteringsbesöket för 0 kronor (dvs helt gratis för dig).

F: Vad kostar det om jag har en inneboende?
S: Du kan dela ut ditt internet till din inneboende. Tänk dock på att IP-telefoni och eventuell IPTV inte går att dela mellan hushåll i samma fastighet. Tänk även på att du som fastighetsägare har ansvar för din inneboendes aktiviteter på internet.

F: Hur många fördelningsskåp kommer att finnas i byn?
S: Ett per 24 st anslutna.

F: Om fibern går sönder när den ligger på min gräsmassa och ej ännu är inkopplad, vad händer då?
S: Vi drar en ny.

F: Måste man gå in via bottenvåningen?
S: Ja

F: Vem får stå för kostnaden om ElTel gräver av något på tomten?
S: Om förprojekteringsmötet har dokumenterat sladden/röret så är det ElTel. I annat fall är det med största sannolikhet fastighetsägaren.

F: Var ska man placera routern för bästa täckning på det trådlösa?
S: Det beror på väggar osv, men sannolikt någonstans i mitten av huset.

F: Ska man behöva använda kabel till datorn?
S: Nej, tjänstefördelaren har även trådlöst nätverk.

F: Hur lång är strömkabeln till tjänstefördelaren?
S : 1.5 meter

F: Kan man använda bredbandstelefoni från alla sina telefonuttag i huset
S: Ja, men tjänstefördelarens telefonuttag behöver då kopplas till fastighetens första telefonuttag.

F: Vad händer om tjänstefördelaren går i sönder?
S: Under avtalstiden så står OwnIT för garanti och skickar en ny.

F: Vad händer om jag tar i sönder tjänstefördelaren? T ex tappar den?
S: Du får själv stå för en ny (ca 1800 kr).

F: Finns det bruksanvisning på svenska för tjänstefördelaren?
S: Ja

F: Kan man behålla sin befintliga mailadress?
S: Det beror på vilken operatör du har. Om man har e-posten hos sin operatör (t.ex förnamn.efternamn@telia.se) så gäller som regel att man blir av med sin e-postadress när man avslutar sitt abonnemang. Vi rekommenderar att man använder en e-postleverantör som inte är knuten till en specifik bredbandsleverantör. Exempel på detta är Hotmail och Gmail. Om du har e-postadress från Telia så går den att flytta. Tänk på att medela detta till Telia innan du säger upp ditt abonnemang

F: Hur många teleabonnemang ingår, och hur många kan man ha max?
S: Det ingår ett kostnadsfritt, och man kan maximalt ha två (+49:- per månad)

F: Får man en router?
S: Tjänstefördelaren är en router.

F: Kan man ha en egen router?
S: Ja. Och om man vill koppla förbi OwnITs utrustning kan man kan sätta tjänstefördelaren i ”bridged mode”.

F: Ingår virusskydd?
S: Nej

F: Kan jag använda min gamla TVBox?
S: Det finns många modeller och märken så vi kan inte ge ett enkelt svar.

F: Hur kopplar man in Analog TV / KabelTV?
S: Man kopplar in sladden som går till antennen till tjänstefördelaren istället.

F: Kostar ingående samtal på bredbandstelefoni?
S: Nej, det kostar dig inget. Det kostar inte heller uppringaren mer än vad det kostar att ringa dig idag (lokalsamtalstaxa).