2017-03-21 Statusuppdatering för Zon 5

Här kommer lite information om fiberprojektets status. Detta utskick finns även som ett dokument för nedladdning här.

Dialogen med de entreprenörer vi har kontakt med är i full gång – vi förhandlar om avtalen och inväntar uppdaterade offerter.

Förhandlingarna har dragit ut en del på tiden (delvis för att fiberbranschen är relativt hårt belastad) – men vi närmar oss inom en snar framtid ett slutgiltigt kontrakt.

Vi avvaktar med att skicka ut fakturorna för installationen tills kontraktet är klart och då återkommer vi också med en övergripande tidplan för projektet.

Vi har skapat en ny mejladress för kontakt med arbetsgruppen, som vi önskar att ni använder er av vid kommunikation med oss (och inte t.ex. Stehags Fibers Facebook-sida, även om all info om vårt projekt presenteras på deras hemsida).

Adressen är: stehagsfiberGA5@gmail.com

Med vänliga hälsningar från

Nina, Martin, Johan, Magnus och Matilda


2016-12-16 Statusuppdatering för Zon 5

Här kommer lite information om fiberprojektets status. Detta utskick finns även som ett dokument för nedladdning här.

Arbetsgruppen

Den nuvarande arbetsgruppen har förändrats, för närvarande är vi fem som är aktiva. Nina och Martin sedan tidigare; tillkommit har Johan Wramfelt och Magnus Sennerteg i Kyrkbyn och Matilda Pålsson i Sjöholmen. Men vi vill gärna bli fler i arbetsgruppen – för att kunna dela ansvaret och uppgifterna.
Ju fler desto roligare :)!
Kanske har du en kompetens, erfarenheter, kontakter eller något annat du tror kan vara en tillgång för vårt projekt – då är du välkommen att höra av dig till någon i den nuvarande arbetsgruppen.

Entreprenad

Just nu för vi en dialog med entreprenörerna och inväntar en slutgiltig offert där de tillkommande intresseanmälningarna är inkluderade. Totalt är vi uppe i 60 intresseanmälningar och inkomna fullmakter.
Vi har blivit varse att branschen är hårt belastad med fiberinstallationer, därför har offertarbetet dragit ut på tiden. Vi vet inte heller hur det kommer att påverka vår tidplan för projektet.

Lantmäteriet

Så snart vi fått offerten får du en kallelse till ett förrättningsmöte.

Banken

Vi har nu fått ett bankkonto samt bankgiro. Vi räknar med att snart (januari) kunna skicka ut fakturan för installationskostnaden.

Efteranslutning

Har du en granne, eller känner någon annan i området som inte anmält sig för anslutning, så kan du hälsa att det ännu inte är för sent att göra det till tidigare angiven anslutningsavgift.
Skulle man av någon anledning vilja göra anslutningen senare (dvs efteranslutning) så görs en individuell beräkning vid den tidpunkten, och kostnaden blir då naturligtvis högre.
När väl projektet är genomfört kommer det att finnas riktlinjer för hur efteranslutningars hanteras.

Med vänliga hälsningar från

Nina, Martin, Johan, Magnus och Matilda


2016-09-04 Vad händer med projektet fiberutbyggnad i zon 5

(Stehags Kyrkby-Ringsjöbaden- Sjöholmen)

Ansökan om bildandet av gemensamhetsanläggning med 53 anslutningar är inlämnad till Lantmäteriet. Vi har redan nu fått in en utökning som kommer att lämnas in som en komplettering. Så om du hör från någon granne att de vill ansluta sig så är det fortfarande möjligt. Be dem skicka ett mejl till stehagsfiber@gmail.com.

Vi inväntar en justerad offert från ElTel, som dessvärre blivit försenad pga att ElTels projektledare har haft sen semester samt nyligen blivit pappa. Vi har förhoppningen att få in offerterna inom en snar framtid.

Vi är i behov av förstärkning till arbetsgruppen!

För närvarande är vi 3 st deltagare i projektet för utbyggnaden av fiber i zon 5. Som ni vet sker detta arbete ideellt och med så få delaktiga blir arbetsbördan stundtals väldigt hög. Dels har vi behov av att vara fler att dela arbetsuppgifterna mellan, men vi ser även att vi vill komplettera arbetsgruppen med spetskompetens på vissa områden som kan vara bra att ha lite längre fram i projektet. Har du erfarenhet med att jobba i, med eller kring entreprenad, kommunikation eller ekonomi så skulle det vara extremt hjälpsamt. Men oavsett din erfarenhet och bakgrund är du mer än välkommen att bli en del av vårt team.

För närvarande träffas vi en gång i veckan för ett arbetsmöte och däremellan hanterar vi enstaka uppgifter. Dessa kan vara budgetarbete, kontakt med Lantmäteriet eller Entreprenör, kommunikation via mejl eller hemsidan och likn. Självklart arbetar vi som ett team och stöttar varandra i de olika arbetsuppgifterna.

Är du intresserad kontakta oss på stehagsfiber@gmail.com med rubriken ”förstärkning zon 5”. Uppge kontaktuppgifter, så hör vi av oss.

Du kommer även att kunna följa informationsutskicken på stehagsfiber.se.

Väl mött!

Nina, Martin & Nicklas