Uppdaterad tidsplan för zon 2

Vi har en uppdaterad tidsplan för anslutningar i zon 2. Enligt vår uppdaterade tidsplan löper anslutningarna från v.34 till v.38. Observera att detta fortfarande är inom september månad, vilket är förfallodatum för första medlemsavgiften för hushållen i zonen. Denna medlemsavgift avser perioden Okt-Dec 2016. Vi arbetar alltså fortfarande inom ramen för att samtliga hushåll i zonen ska vara anslutna innan medlemsavgiften startar.

Anslutningarna har börjat och stora delar av Vestins väg är klara och man arbetar sig sakta upp för Gyabergsvägen. Många hushåll har fått ingrävt och står nu i kö för anslutning.

12