Grävning i vägar i zon 1 har nu pågått i ca 2 veckor. I nästa vecka påbörjar vi ingrävning till fastigheter som ligger längs vägarna Gruvbacken, Ringvägen och delar av Värlingevägen. Vi har även fått veta att grävning längs delar av Värlingevägen kommer att pågå nattetid eftersom trafiken är för tät dagtid. Vi hoppas att detta arbete ska gå fort och inte störa alltför mycket.

Vi kommer efterhand uppdatera vår karta med information om på vilka gator i byn vi just nu gräver på.