Vi har upptäckt ett fel i vårt ekonomisystem som hanterar autogiro som har lett till att ett flertal av våra medlemmar blivit dubbeldebiterade. 

Vår leverantör åtgärdar felet så fort de kan och det felaktiga beloppet kommer att återföras på drabbade medlemmars konto innan nästa fredag. Vi har listor på precis vilka som är drabbade. 

Vi hoppas att detta inte ställt till med alltför mycket oreda.