Även om själva kärnfrågan för oss är att ge Stehags by världens bästa fiber anser vi oss inte färdiga när alla fastigheter är inkopplade och vi surfar i 1000 knyck. En stor del av vår kära by är uppgrävd och arbetet med att återställa allt är ett arbete som vi tar på största allvar. Vi vill att våra vägar ska hålla lika länge som fibernätverket som nu ligger därunder och vi arbetar aktivt med att se till att all återställning utförs metodiskt, professionellt och att samtliga regler följs till punkt och pricka. Vi är ute och kontrollerar motlut, asfaltsdjup och att rätt underlag används.
Detta har fått till följd att arbetet med återställningen har dragit ut på tiden, vilket vi är medvetna om ställer till det för alla invånare i byn. En återställning som ej utförts korrekt kan medföra att vägen går sönder i förtid och det försöker vi som sagt förhindra på alla sätt vi kan. Vi resonerar att arbetet med återställningen hellre får ta längre tid än vi ursprungligen planerat om det innebär att vi slipper göra om vägarna inom de närmsta tio åren.