Välkomna till årsmöte för Stehags Fiber Samfällighetsförening.
Mötet hålls lördagen den 18 maj kl 15 i Stehagsskolans matsal.