Kallelse till anläggningsförrättning avseende Stehags Fiber GA:5

Måndagen den 27 maj kl. 15.00 i Stehagsskolans matsal kallar lantmäteriet till slutsammanträde för Stehags fibersamfällighet GA5 (d.v.s. den anläggning som vi tillsammans förvaltar och som ligger inne i byn).

Syftet med mötet är att gå igenom gällande ersättningsfrågor som kom upp vid bildandet av gemensamhetsanläggningen och reglera dessa.

Är du inte en belastad markägare, så kommer du inte bli kallad separat.

Mvh
Styrelsen

Avgrävd fiber till Ringsjöbaden

Klockan 11:24 grävdes en fiber av vid Ringsjöbaden. Detta innebär att avslutna fastigheter i Ringsjöbaden inte kan använda fibern för TV, telefoni och internet. Samtliga drabbade ska ha fått SMS av Ownit.

Reparatör har varit ute och undersökt avgrävningen och reparation av fibern kommer ske under morgondagen den 4 oktober. Ownit kommer återkoppla via SMS när reparationen är klar och tjänsterna åter kan nyttjas. Om du upplever problem efter att det blivit klarrapporterat av Ownit ska du i första hand kontakta Ownits support via telefon 08-52 50 73 00, och i andra hand fiberföreningens styrelse på stehagsfiber@gmail.com