Kallelse till anläggningsförrättning avseende Stehags Fiber GA:5

Måndagen den 27 maj kl. 15.00 i Stehagsskolans matsal kallar lantmäteriet till slutsammanträde för Stehags fibersamfällighet GA5 (d.v.s. den anläggning som vi tillsammans förvaltar och som ligger inne i byn).

Syftet med mötet är att gå igenom gällande ersättningsfrågor som kom upp vid bildandet av gemensamhetsanläggningen och reglera dessa.

Är du inte en belastad markägare, så kommer du inte bli kallad separat.

Mvh
Styrelsen