Andra återställning av uppgrävd asfalt

Just nu utförs en så kallad andra återställning av de asfalterade sträckor som i enlighet med grävbestämmelser ska asfalteras om. Syftet med andra återställningen är att långsiktigt förebygga att problem uppstår vid de sträckor där fiberingrävningen bröt upp asfalten.

Om du har några frågor kring detta är du varmt välkommen att kontakta Stehag Fibers styrelse på stehagsfiber@gmail.com

Trevlig helg!

Stehags Fiber

Stickprovskontroll av grävdjup

Just nu kontaktar Mini Entreprenad på uppdrag av Eltel grävdjupet på ett avtal av fastigheterna i vår förening. Detta innebär att flera av oss kommer bli uppringda av Mini Entreprenad där de ber om tillstånd att komma in på tomten och kontrollera djupet. De kommer kontrollera djupet på 40 fastigheter.

Du som fastighetsägare har rätt att tacka nej till att få fiberdjupet kontrollerat om du inte vill bara med i kontrollen.

Trevlig Sommar!

Stehags Fibers styrelse