De första husen är nu inkopplade och surfar för fullt! Här är ett mätresultat från en av våra medlemmar.  Ser lovande ut!

Speedtest_2016-07-19