Om det uppstår skador på din egendom i samband med grävning och installation är det viktigt att du rapporterar dessa för att få dem åtgärdade. Dessa skador ska rapporteras till Ronnie Sedin på Mini Entreprenad AB:

Ronnie Sedin
Mobil: 0706-83 14 81