Vi beklagar att problemen med TV frysningarna fortfarande inte är lösta!

Som ett resultat av detta har vi i styrelsen nu daglig kontakt med OwnIT, där vi erhåller uppdateringar kring vilka förändringar de gör för att komma närmare en lösning av problemet.
Vi har samlat ihop alla felanmälningar i ett gemensamt ärende som vi i styrelsen driver mot OwnIT och ärendet är även eskalerat till högre instans med högre prioritet som följd.

Inatt 05:00 följer ytterligare ett kort avbrott (5min), där OwnIT gör förändringar i utrustningen som förser Stehag med TV signal.