Styrelsen kallar till ett extra årsmöte den 10 augusti kl 14 på Stehags församlingshem. Mötet kommer att börja med en lantmäteriförättning gällande bildandet av gemensamhetsanläggning för fiberutbyggnaden till Stehags Kyrkby, Ringsjöbaden och Sjöholmen. Direkt efter lantmäteriförrättningen kommer Stehags Fibers extra årsmöte hållas.

Kallelse till extra årsmöte 2017-08-10

Vänligen maila stehagsfiber@gmail.com om du har frågor om eller inför mötet.

Väl mött!
Stehags Fibers styrelse